Wycieczka do źródeł Sanu, 14.09.2016 r.

14.09. uczniowie klasy II Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach terenowych w dolinie Górnego Sanu. Trasa zajęć przebiegała w miejscach dawnej wsi Sianki, która po stronie ukraińskiej istnieje do dziś a po polskiej są jedynie ślady, coraz bardziej zaciera-ne przez przyrodę. A tymi śladami to: fundamenty dawnego dworu państwa Stroińskich, ich grób na te-renie przycerkiewnego cmentarza, doły po studniach.

 

Bieszczadzki Park Na-rodowy dba o zachowanie tych miejsc. Z tablic informacyjnych, pełnych starych zdjęć, dowiadujemy się jak wyglądały te okolice przed II wojną światową. Na fotografiach utrwalono dwór właścicieli ziemskich – państwa Stroińskich, pensjonaty, schroniska górskie, zabudowę wiejską. Przed ok. 80 laty tak wyglądał tu świat.

Po dłuższym przystanku przy cerkwisku, uczniowie dotarli do źródeł Sanu, na samej granicy pol-sko-ukraińskiej. Nie-daleko źródeł największej naszej rzeki bieszczadzkiej, w paśmie granicznym wznosi się szczyt Opołonek, najdalej wysunięty punkt na południe naszego kraju. W drodze po-wrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze przy torfowisku wysokim - ,,Tarnawa’’ a następnie powróciliśmy do Polany.

Dziękujemy bardzo ks. Proboszczowi za umożliwienie przejazdu na zajęcia naszym uczniom.

H. Myślińska

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana