Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/users/polana/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/users/polana/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/users/polana/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/users/polana/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/users/polana/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 46

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/users/polana/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 106
Z dziejów Polany

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/users/polana/public_html/templates/animalbusiness-fjt/index.php on line 125

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/users/polana/public_html/includes/application.php on line 536

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/users/polana/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 137

Z dziejów Polany

Poprawiono: sobota, 14, czerwiec 2014

 

Polana powstała w połowie XV wieku, w czasach panowania Kazimierza Jagiellończyka. Trwała wówczas intensywna kolonizacja dorzecza górnego Sanu, w sobieńskich dobrach Kmitów i hoczewskich dobrach Balów. Polana była lokowana na surowym korzeniu na prawie wołoskim. Wieś powstała w należących do zamku sobieńskiego dobrach Kmitów, herbu Szreniawa. Z sąsiednich wsi jedynie Chrewt, Tworylne, Żurawin mają nieco starszą metrykę od Polany.

 

1486 r. - Pierwsza wzmianka w dokumentach o wsi Polana. W tym czasie właścicielem zamku Sobień był Stanisław Kmita a kniaziem Polany (jej sołtysem) Iwanko. W 1486 r. Polana była już zasiedziałą wioską z zakończonym 24 letnim okresem zwolnień od wszelkich świadczeń. Ulga taka przysługiwała nowolokowanym wsiom. Przypuszczalnie już w czasie pierwszej lokacji fundowana była parafia prawosławna.

1489 r. - Stanisław Kmita, kasztelan sanocki zapisał oprawę (zabezpieczył posag) swej żonie Katarzynie, córce Jana Amora Tarnowskiego wojewody krakowskiego, na połowie swych dóbr. Zabezpieczeniem była również wieś Polana.

1526 r. - W tym roku pierwsza wzmianka o cerkwi uposażonej 1 łanem (24-25 ha). Polana należała do dekanatu zatwarnickiego, który podobnie jak dekanat samborski używał w liturgii języka greckiego. Tak było do czasu przyjęcia unii z kościołem katolickim. W Polanie oprócz cerkwi, dworzyszcza i młyna kniaziowskiego było 10 łanów kmiecych.

1533 r. - W tym roku powtórna lokacja Polany na prawie wołoskim przez Piotra Kmitę, marszałka wielkiego koronnego. W zamian za wieś Ternowę nad górnym Sanem Kmita nadaje kniaźstwo Polany Iwanowi Ternowskiemu i jego synom: Piotrowi i Łukaszowi. Kniaźstwo otrzymuje 4 dworzyszcza (4 łany) wołoskie oraz prawo posiadania młyna, karczmy, sadzawki, zagrodników, rzemieślników i barci. Ternowscy herbu Sas zmienili nazwisko na Polańscy. Gospodarka Polany była nastawiona wówczas głównie na hodowlę owiec.

1580 r. - Po bezpotomnej śmierci Piotra Kmity (1553) i jego żony Barbary (1579), właścicielem Polany z Lubochowem została 17 IX 1580 r. spokrewniona z Kmitami rodzina Stadnickich. Ostatecznie wsie te przypadły Krzysztofowi Stadnickiemu.

1589 r. - Wg spisu podatkowego ilość ziemi chłopskiej w Polanie (z Lubochowem) wynosiła 13,75 łanów. Kniaź miał 2 łany, pop ? łanu, był także młyn o jednym kole i 3 komorników (bezrolnych chłopów) bez bydła.

1590 r. - Polanę z Lubochowem nabył Mikołaj Ostrowski, podsędek przemyski (zastępca sędziego ziemi przemyskiej).

I pol. XVII w. - Polana należała do rodziny Romerów herbu Jelita. Jednocześnie Wojciech Romer nabył dwa łany z dworzyszczem kniaziowskim od Polańskich i założył własny folwark, stopniowo go powiększając.

ok. 1616 r. - Nastąpiła likwidacja prawa wołoskiego. Właściciel wsi przejął prerogatywy dziedzicznego kniazia (wójta), jako sędziego i administratora wsi. Nastąpił koniec samorządności wsi i jej niezależności od dworu. Wójt gromady wiejskiej i przysiężnicy byli wyznaczani przez dwór. System czynszowy prawa wołoskiego zastąpiono systemem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Chłopi będący wieczystymi użytkownikami gruntów zobowiązani byli już nie do czynszu (w gotówce) i danin (w naturze) ale do darmowej pracy na folwarku dziedzica.

1640 r. - Spis poborowy wykazał, że 5 łanów kmiecych przejął folwark dworski.

1672 r. - Najazd tatarski, spowodowany wojną Rzeczpospolitej z Turcją i upadkiem Kamieńca Podolskiego, zniszczył większość wsi w dorzeczu górnego Sanu. W spalonej Polanie ocalało 8 domów.

1676 r. - Większość ocalałych mieszkańców odeszła na węgierską stronę Karpat. Rejestr podatkowy stwierdzał, że w Polanie, Lubochowie i Rosolinie pozostało tylko sześć rodzin ?dla odejścia poddanych za Beskid?.

koniec XVII w.  - Polanę z Lubochowem nabył Franciszek Urbański herbu Nieczuja. Do wyludnionej Polany napłynęła większa liczba osadników polskich. Przy dworze Urbańskich w Polanie powstała pierwsza kaplica rzym.-kat, zwana kościółkiem. Kaplica nie posiadała stałych kapelanów.

1693 r. - Przyjęcie unii przez całą prawosławną eparchię (biskupstwo) przemyską.

1697 r. - Franciszek Urbański łowczy podolski (honorowy urząd w woj. podolskim) został wybrany jako jeden z 13 posłów reprezentujących ziemię sanocką na sejmie elekcyjnym. Posłem z ziemi przemyskiej wybrany został 15 lat później.

1702 r. - Unicki ks. Jan Wąsowicz pełnił służbę duszpasterską w polańskiej cerkwi i kaplicy łacińskiej.

1712 r. - Umiera Franciszek Urbański, przed śmiercią ufundował  parafię rzym.-kat. w Polanie. Przyszłej parafii zapisał dworek i dwie części ról zwane Pobiedzińszczyzną znajdujące się po obu stronach części wsi i rzeki, a także łazy należące do tych części ról oraz wolny wyrąb lasów, należących do własności wsi Polana, na restaurację (remonty), opał i konieczne potrzeby proboszcza. (Łazy to tereny wykarczowane przeznaczone pod uprawę). Wyznaczył też sumę 200 florenów rocznie z dochodów w Polanie i Lubochowie jako fundację mszalną dwóch mszy w tygodniu. Ten zapis testamentowy wypełnił dopiero w roku 1747 wnuk fundatora: Franciszek Urbański cześnik mielnicki (honorowy urząd w ziemi mielnickiej na Podlasiu. Każdy urzędnik ziemski brał udział w sejmiku).

1745 r. - Wizytacja kanoniczna biskupa Wacława Sierakowskiego, który wyznaczył stałego duszpasterza przy kaplicy polańskiej.

1747 r. - Erygowanie (utworzenie) parafii rzym.-kat. w Polanie. Pierwszym proboszczem został ks. Sebastian Zajączkowski. Do parafii należało miasteczko Lutowiska i ok. 30 wsi; liczyła wówczas 323 wiernych.

1767 r. - Polana liczył 402 mieszkańców, w tym 12 Żydów.

1768 ? 1772 - Walki konfederatów barskich w Bieszczadach

1772 r. - W wyniku I rozbioru polski Polana dostała się pod panowanie Austrii.

po 1772 r. - Polana powiększyła się wchłaniając Lubochów ? dzisiejszą Polanę Ostre. Marianna Urbańska wniosła Polanę w posagu Wawrzyńcowi Górskiemu herbu Nalęcz.

1780 r. - Ukończenie budowy nowego kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego przez kolatora Wawrzyńca Górskiego. (Kolator, to właściciel wsi, który miał wpływ na wybór proboszcza).

1783 r. - Przysiężnikami (pomocnikami sądowymi wójta) byli Michał Sołowiej i Michał Domański

1790 r. - Postawienie nowej cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy przez kolatora Wawrzyńca Górskiego. Gr.-kat. parochem (proboszczem) polańskim został ks. Aleksander Mochnacki, późniejszy dziekan zatwarnicki.

1802 ? 1803  - W tych latach wójtem polańskim był Wojciech Poznar.

1804 r. - Umarł Wawrzyniec Górski podsędek ziemi sanockiej. Dziedzicem Polany został jego syn Józef Górski, a następnie Michał - syn Józefa.

1821 r. - W Polanie powstała stacja misyjna oo. jezuitów, wygnanych z  Cesarstwa Rosyjskiego. Misja była najmniejszą placówką zakonną, posiadającą charakter ściśle duszpasterski, istniała w Polanie do 1839 r. W tym czasie polańscy misjonarze obsługiwali też parafię w Uhercach.

po 1826 r. - Katarzyna Górska córka Michała wniosła Polanę w posagu rodzinie Laskowskich

1836 r. - Pierwsza wzmianka w dokumentach o parafialnej szkole greckokatolickiej w Polanie. Nauczycielem był Wasyl Jurkiewicz, do szkoły chodziło 25 dzieci.

1844 r. - Otwarcie rzymskokatolickiej szkoły parafialnej przez ks. Franciszka Łachetę

1846 r. - Wymarsz polańskiego oddziału do ?Powstania 1846 r.? poprzedziło nabożeństwo i poświęcenie powstańczego sztandaru w kościele. Po nieudanym ataku oddziału powstańczego mjr. Bułharyna na Sanok, polański proboszcz Franciszek Łacheta został aresztowany i skazany na 20 lat twierdzy w Spilbergu na Morawach. Wiosna Ludów w 1848 r. przyniosła mu amnestię.

1846 ? 1847 - W tych latach działała, uruchomiona po raz drugi, parafialna szkoła greckokatolicka w Polanie. Nauczycielem był Piotr Dołżycki, do szkoły chodziło 11 dzieci.

1848 r. - Uwłaszczenie chłopów w Galicji. W Polanie odbył się symboliczny pogrzeb pańszczyzny, którą w uroczystej procesji pochowano w grobie w centrum wsi. Miejsce to upamiętniono postawieniem krzyża na postumencie przy starej lipie w rejonie obecnej szkoły. Państwo przejęło na siebie obowiązek wypłacenia odszkodowania dworom za utracone majętności. Obszar dworski Polany stopniowo powiększał się przejmując upadające małe folwarki szlacheckie.

poł. XIX w. - Marianna Laskowska wnosi Polanę w posagu Józefowi Jakubowi Nanowskiemu. Nanowscy rezydowali w Polanie, ich majątkiem administrował Paweł Moczarowski.

1853 r. - Bp. Franciszek Wierzchlejski konsekrował kościół w Polanie.

1858 r. - Poświęcono nowy cmentarz rzymskokatolicki - obecny cmentarz.

1863 r. - Wobec narastającego w Galicji wschodniej problemu ?kradzieży dusz? episkopaty katolickie obrządków łacińskiego i greckiego zawarły ?konkordię? zakazującą zmiany obrządku.

1867 r. - Polana liczyła 795 mieszkańców. Największe gospodarstwo chłopskie posiadał Dmyter Kowalow: 10,36 ha.

1875 r. - Dobra polańskie razem z eksploatowanymi kopankami ropy kupił od Nanowskich hrabia Hans Büllow, arystokrata berliński. Powstały pierwsze szyby naftowe.

ok. 1880 r. - Powstała kopalnia ropy Anglika Fryderyka Augusta Isherwooda - ?Fryderyk? W 1883r. miał miejsce gwałtowny wybuch ropy, niekontrolowany wypływ ok. 1000 beczek ropy. W 1886 r. kopalnię nabył wiedeński przemysłowiec Albert Fauck.

Ok. 1890 r. - Polana liczyła 912 mieszkańców, w tym 385 rzym., kat. 466 gr.-kat., 60 izraelitów, 1 protestant.

1895 r. - Karol Diener, przedsiębiorca z Wiednia, nabył dobra polańskie. Pola dworskie częściowo rozparcelowano, na pozostałych administrował Paweł Moczarowski. Diener wykupił większość polańskich terenów naftowych. Wydobycie ropy stopniowo spadło, ma miejsce zastój kopalnictwa ropy.

1896 r. - Własność dworska wynosiła 940 ha (w tym 290 ha roli, 78 ha łąk i pastwisk, 572 ha lasów)

9 V 1901 r. - Proboszczem został ks. Józef Daszyk. Zorganizował czytelnię, Kółko Rolnicze i zapomogowo-pożyczkową Kasę Raiffeisena (Stefczyka).

1904 r. - Wincenty Łęcki nabył folwark rolniczy Polany od Karola Dienera.

26 X 1904 r. - Powstała prywatna szkoła zorganizowana przez ks. Józefa Daszyka, nauczycielem był organista Jędrzej Poznar.

sierpień 1907 r. - Księża Misjonarze z Krakowa przeprowadzili Misje św.

3 VIII 1908 r. - Parafię rzym.-kat. objął ks. Jan Mróz.

1909 r.  - W Polanie powstała orkiestra dęta, instrumenty zakupił ks. Jan Mróz.

luty 1910 r. - Powstała ludowa szkoła publiczna, ulokowała się w nowym domu parafialnym (wikarówce), stojącym naprzeciw kościoła przy drodze. Nauczycielem został Wojciech Pieniądz. W Polanie powstał zespół teatralny.

1911 r. - Ludwik Juliusz Stadmüller, przemysłowiec lwowski, nabył górniczą cześć Polany od spadkobierców Karola Dienera. Nowy właściciel zaangażował się w rozwój kopalni, w następnych latach wybudował nowe szyby.

14 IX 1912 r.  - W Polanie mieszkało 690 rzym.-kat, 497 gr.-kat, 92 żydów.

wrzesień 1912 r.- dr Zygmunt Nussbrecher, adwokat lwowski, izraelita, nabył polański folwark. Po I wojnie majątek rozparcelował.

24 XI 1912 r. - Założono w Polanie ?Drużynę Bartoszową?. Naczelnikiem został Tadeusz Strzelecki, kierownikiem ćwiczebnym Wojciech Pieniądz. Przy Drużynie działała Straż Pożarna.

kwiecień 1913 r. - OO. Redemptoryści z Mościsk prowadzili Misje w parafii łacińskiej, a po roku renowację Misji.

1914 ? 1915  - walki wojsk austriacko-węgierskich z wojskami rosyjskimi w rejonie Polany. Okupacja rosyjska rozpoczęła się 3 października 1914 r., w styczniu 1915 r. Austriacy kontratakowali i wieś przechodziła z rąk do rąk. Ostatecznie Rosjanie zostali wyparci z Polany 11 maja 1915 r.

styczeń 1916 r. - Epidemia ospy pochłonęła w Polanie 120 ofiar.

15 X 1918 r. - Ks. proboszcz Jan Mróz opuszcza parafię. Parafią administruje od 2 IX 1918 do 11 VI 1919 r. ks. Michał Huciński proboszcz lutowiski.

1918 ? 1919 - Rejon Polany zajęty był od listopada 1918 do maja 1919 r. przez wojska Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Wycofujący się Ukraińcy aresztowali: dziedzica Wydrnego Władysłwa T. Strzeleckiego, Wojciecha Pieniądza i kierownika kopalni Karola Watzek?a.

21.05.1919 r. - Do Polany wkroczyły wojska polskie kierując się na Lutowiska i Turkę. Ks. Huciński zanotował ?wielu naszych młodzieńców wstąpiło zaraz do wojska polskiego?.

1919 r. - Polana została siedzibą gminy (z sołectwami Polana, Chrewt, Olchowiec, Rosochate, Rosolin, Serednie Małe, Wydrne).

30 IX 1921 r. - Spis Powszechny. We wsi było 1368 mieszkańców, w tym wyznania: rzym.-kat. 731, gr.-kat. 518, innego chrześcijańskiego 1, mojżeszowego 118. W spisie narodowość polską podało 879 osób, rusińską 489.

1921 ? 1922 - Proces między parafią polską a księdzem ruskim Piotrem Łuckim, parochem w Polanie, o kapliczkę św. Jana stojącą na zakupionym przez niego gruncie przy obecnej świetlicy. Polacy proces wygrali.

5-6 VIII 1923 r. - Wizytacja ks. bp. Karola Fischera. Biskupa witał ks. proboszcz Władysław Jórasz, ks. ruski Włodzimierz Koleński przyszedł z cerkwi z procesją, przed bramą powitalną stali Żydzi z Torą, a wójt Józef Roztoczyński witał biskupa trzymając na tacy chleb i sól.

1927 ? 1931 - Generalny remont zabytkowego kościoła przez proboszcza ks. Jana Pieniążka.

1931 r. - Parafia rzym.-kat. w Polanie posiadała 32,17 ha gruntu, w tym 45 arów lasu. Stan ten utrzymał się do czasu wkroczenia sowietów w 1939 r.

1931 ? 1934 - Przeprowadzono we wsi komasację (scalenie) gruntów. Rozgęszczono zabudowę wsi tworząc kolonie.

1932 r. - Część mieszkańców Polany brała udział w rozruchach leskich (tzw. powstaniu leskim). W trakcie tłumienia, inspirowanych przez agentów komunistycznych, rozruchów ma miejsce demonstracyjny przemarsz wojska przez Polanę.

1934 r. - Administratorem parochii greckokat. został ks. Wołodymyr Wesełyj, zastąpił ks. Oleksego Dacyszyna, który był ostatnim żonatym kapłanem w parochi polańskiej. Celibat w gr.-kat. eparchii przemyskiej wprowadzono w 1925 r.

- Gmina Polana wybudowała nowy budynek szkolny, który służy do dzisiaj.

21 VII 1934 r. - Umiera ks. Jan Pieniążek. Nowym proboszczem zostaje ks. Stanisław Glazer.

1 VIII 1934 r. - Utworzono zbiorową gminę Polana w powiecie leskim, w woj. lwowskim z dotychczasowych gmin wiejskich Chrewt (z Olchowcem), Polana, Rosochate, Rosolin, Serednie Małe, Wydrne.

1939 r. - Szkoła w Polanie liczyła 398 uczniów. We wrześniu wkroczyły wojska niemieckie, pod koniec miesiąca zastąpiły je wojska sowieckie. Nowa władza utworzyła w Polanie kołchoz. W czasie okupacji sowieckiej kurierzy z Polany przeprowadzali licznych wojskowych i cywilów przez San.

1940 r. - Kilka rodzin z gminy Polana zostaje zesłanych ?na Sybir?, a kilka osób do więzienia NKWD w Samborze.

22 VI 1941 r.  - Atak III Rzeszy na ZSRR, wkroczenie wojsk niemieckich do Polany.

1942 r.  - Niemcy z pomocą policji ukraińskiej wywieźli polańskich Żydów do obozu w Zasławiu.

1943 r. - Do KL Auschwitz zesłano kilkanaście osób z parafii Polana. W okresie niemieckiej okupacji kilkadziesiąt osób zostało wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec i Austrii.

1944 r.  - 30 marca banderowcy dokonali pierwszego zbiorowego mordu na Polakach w Bieszczadach. W nocy zamordowano 8 osób w Seredniem Małem leżącym w parafii Polana. Wiosną i latem giną w Polanie kolejni Polacy.

- Wiosną w Otryt dociera oddział polskiej samoobrony por. Józefa Pawłusiewicza

- Lipiec, większość rodzin polskich odchodzi z Polany po ukazaniu się ukraińskich plakatów wzywających pod groźbą śmierci do opuszczenia wsi. Sowiecko-polski oddział kpt. Muchy, przechodził przez Polanę w Otryt. Wymusił na parochu polańskim gwarancję bezpieczeństwa dla powracających do Polany Polaków.

- Sierpień, przemarsz oddziału UPA z Berezki do Suchych Rzek przez Polanę. Zginęły trzy Polki, w tym dwie nauczycielki.

- Wrzesień, Armia Czerwona zdobyła Polanę. Nastąpiła mobilizacja mężczyzn do Ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. NKWD aresztowało polańskiego parocha ks. Wołodymyra Wesełego. Pogranicznicy sowieccy obsadzili granicę na Sanie.

- W Polanie NKWD tworzyło, z nie zmobilizowanych do armii Berlinga Polaków, istriebitielnyje bataliony do walki z UPA. Niektórzy Polacy z rejonu Polany służyli w Milicji Obywatelskiej na terenach administrowanych przez PKWN po zachodniej stronie Sanu.

29 VI 1945 r.       - Ks. Franciszek Glazer odprawił ostatnią mszę w kościele. Przesiedlenie prawie całej ludności polskiej na zachód, w trzech transportach - głównie do powiatu chojnowskiego na Dolnym Śląsku. Domy zostały wcześniej wybielone i z pełnym wyposażeniem czekały na nowych mieszkańców. Można było zabrać jedną krowę, rzeczy osobiste i pamiątki.

1945 ? 1951 - Polana w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Utworzono w Polanie kołchozy: ?Jasna Polana? w Górnej Polanie, ?Kalinina? w środkowej Polanie, trzeci w Dolnej Polanie. Dewastacja wnętrza polskiego kościoła. Zbudowano świetlicę wiejską na przedwojennych fundamentach niedokończonego Domu Sokoła. Pokryto ją blachą zdjętą w 1949 r. z kościoła.

1951 r. - Jesienią Polana wróciła do Polski w wyniku zamiany lewobrzeżnej sokalszczyzny na rejon Ustrzyk Dolnych. Wcześniej ewakuowano wszystkich obywateli sowieckich do miejscowości: Cebryków, Katarżyno i Stalino (Krasnoznamienka) pod Odessą.

1 I 1952 r. - Reaktywowano gminę Polana w nowopowstałym powiecie ustrzyckim. Utworzona została z wsi: Chrewt (z Olchowcem), Paniszczów, Polana, Rosochate, Rosolin, Serednie Małe, Sokole, Wydrne. Do gminy Polana przyłączono także obszar znoszonej gminy Zatwarnica (wsie: Chmiel, Hulskie, Krywe, Ruskie, Studenne, Tworylne, Zatwarnica).

1952 r. - Powstało PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne) i posterunek MO (Milicji Obywatelskiej) . Do kościoła wstawiono młockarnię.

25 IX 1954 r. - Reforma podziału administracyjnego wprowadza gromady w miejsce dawnych gmin.

ok. 1955 r. - Pracownicy PGR-u rozbierali kościół w Polanie.

1956 r. - Otwarcie szkoły w Polanie

1956 ? 1958 - Powrót repatriantów do Polany, 20 rodzin polskich z ziem zachodnich i z rejonu Odessy.

1959 r. - Przeniesiono siedzibę Gromady Polana z Czarnej Dolnej do Polany.

1963 ? 1965 - Budowa małej obwodnicy bieszczadzkiej przez Polanę.

1968 r.  - Elektryfikacja Polany

1 I 1969 r.  - Likwidacja Gromady Polana.

XII 1969 r. - Przejęcie dawnej cerkwi p.w. św. Mikołaja od Zarządu Budownictwa Leśnego w Ustrzykach Dolnych przez kościół rzym.-kat. Dawna cerkiew stała się kościołem filialnym obsługiwanym przez proboszcza z Czarnej.

1973 r. - W Polanie powstała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.

1981 r. - Mieszkańcy Polany aktywnie uczestniczyli w strajku ustrzyckim. Po rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych przewodniczącym w Polanie został Emil Faran.

15 VI 1982 r.  - Bp Ignacy Tokarczuk rewindykował parafię w Polanie. Parafia została przekazana Towarzystwu Salezjańskiemu, proboszczem nie obsadzonej przez 37 lat parafii został ks. Stanisław Zasada.

15 VII 1985 r. - Ks. proboszcz wprowadził się do nowowybudowanej plebanii. Przewidziany kapitalny remont kościoła pocerkiewnego nie doszedł do skutku, z powodu przeszkód stawianych przez konserwatora zabytków. W kolejnych latach wybudowano salezjański dom młodzieżowy.

1989 r. - Otwarto w Polanie Urząd Pocztowy, zlikwidowany wiosną 20 lat później.

1991 r. - Po upływie 9 letniego terminu kadencji proboszcza (zapisanej w konstytucji salezjańskiej) nowym proboszczem został ks. Józef Talik.

styczeń 1993 r. - Ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej ?Wśród Nas?, początkowo wychodził jako miesięcznik, później - tygodnik.

1993 r. - Parafianie uporządkowali stary plac kościelny. Dzwonnica kościelna została otynkowana i pokryta nowym dachem, plac ogrodzono. Odnowiona została także wotywna kapliczka Poznarów na Polanie Ostre.

1997 r.  - Wiosną rozpoczęła się budowa nowego kościoła.

19 VIII 1998 r. - Arcybiskup Ignacy Tokarczuk poświęcił i wmurował kamień węgielny w budującym się kościele.

2000 r. - W Wołkowyji umarł ks. Józef Talik, wracający z kwesty po Polsce, gdzie zbierał datki na budowę nowego kościoła. Administratorem parafii został ks. Stanisław Lasak.

2001 r. - Ks. Stanisłw Lasak objął urząd proboszcza w Polanie. Trwała rozbudowa domu młodzieżowego. Kontynuowane były prace przy nowym kościele.

2006 r. - Urząd Gminy Czarna zlikwidował szkołę podstawową w Polanie. Towarzystwo Salezjańskie przejęło szkołę i przeprowadziło jej kapitalny remont. Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. Zenon Latawiec, katechetą - ks. Tadeusz Goryczka, ekonomem domu - proboszcz polański. Jednocześnie ks. Latawiec został dyrektorem trzy osobowego salezjańskiego domu zakonnego w Polanie.

2007 r. - W końcu czerwca odbył się Pierwszy Piknik Rodzinny w Polanie zorganizowany przez mieszkańców wspólnie ze Stowarzyszeniem Transplantacji Serca - Koło Zabrze. Pikniki stały się coroczną wakacyjną imprezą.

- Powstał Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie z gimnazjum i szkołą podstawową. Nowym dyrektorem szkoły został ks. Krzysztof Rodzinka.

2007 ? 2008 - W Polanie powstało przedszkole, które gościnnie znalazło siedzibę w szkole salezjańskiej. Jesienią 2008 r. przedszkole przeniosło się do pomieszczenia w świetlicy wiejskiej, wyremontowanego przez gminę.

1 I 2009 r. - W Polanie mieszkało 360 osób.

22 IV 2009 r. - Na terenie szkolnym uczniowie posadzili katyński dąb pamięci poświęcony, zamordowanemu w Charkowie w 1940 r., płk. Franciszkowi Lewcio.

23 VIII 2009 r. - Ks. Stanisław Gołyźniak uroczyście objął urząd proboszcza w Polanie, jednocześnie pożegnano ks. proboszcza Stanisława Lasaka. Odbył się Trzeci Piknik Rodzinny w Polanie, w czasie którego miała miejsce promocja książki Teofila Wojciechowskiego: ?Polana wieś bieszczadzka. Dzieje cywilne i kościelne?.

VIII?XI 2009 r. - Parafianie porządkowali stary plac kościelny, zostały odsłonięte fundamenty kościoła a dzwonnica pokryta gontowym dachem. Na cmentarzach przykościelnym i przycerkiewnym konserwator ze  Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniejszości Karpackich  odremontował zabytkowe nagrobki.

15 X 2009 r. - Spotkanie w Polanie z dr hab. Teofila Wojciechowskiego, członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Po odczycie naukowym: ?Zagłada polskich elit przez okupantów podczas II wojny światowej? odbyła się dyskusja.

XI 2009 r. - powstaje chór parafialny którego pierwszym kierownikiem zostaje ks.Tadeusz Goryczka.

11 XI 2009 r. - W czasie obchodów Dnia Niepodległości odsłonięto i poświęcono na placu kościelnym, w miejscu dawnego prezbiterium, tablicę poświęconą zmarłym kapłanom i fundatorom polańskiego kościoła.

4 II 2010 r. - ?Katyń 1940?, drugie z cyklu spotkanie w Polanie gościło prezesa IPN Janusza Kurtykę, który wygłosił wykład o zbrodni katyńskiej.

24 VII 2010 r. - odbył się kolejny piknik rodzinny.

 

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Polana